İş Modeli Analizi ve Tasarımı Hizmetlerimiz

Kurumun iş modeli, kurumun içinde bulunduğu sektör ve çevre, iç ve dış etkenler, değişimler, kurum kültür ve değerleri, paydaşları, kaynakları, organizasyon ve yönetim şekli, rakipleri, misyon, vizyon ve hedefleri, iş stratejileri, başarı faktörleri, süreçleri, bilgi yönetimi düzeyi, bilgi sistemleri ve teknolojileri kullanma şekli incelenerek oluştulur ve tasarlanır.

Süreçlerin analizi ve tasarımı, süreç-organizasyon ilişkisinin haritalandırılması, organizasyon yapısında görev ve sorumluluk dengesinin kurulması, süreçlerin mevcut bilgi sistemleri uygulamalarıyla ilişkisi ve kullanım düzeylerinin ortaya çıkarılması, iş modelinin bilgi sistemleriyle uyumunu anlamada ve iyileştirmede önemli aşamalarıdır. Bu bilgiler kurumun üst yönetimi, birim yöneticileri, çalışanları ve ilişkide olduğu kurumlarla yapılan görüşmeler veya mevcut dokümanlardan elde edilir. Yapılan projenin niteliğine ve kapsamına göre yukarıda bahsedilen boyutlardan bir veya birkaçı ele alınabilir, analiz gerektiği seviyeye kadar derinleştirilebilir; zaman, kalite ve etkinlik gibi ölçütler kullanılarak değerlendirilebilir.

İş modellemesi, henüz mevcut iş süreçlerini tanımlamamış kurumlar için yazılım geliştirme veya paket çözümleri uygulama projeleri öncesinde kendilerini değerlendirmek, bilgi ve iş gereksinimlerinde kurum çapında ortak tanımları oluşturmak ve süreçlerde gerekli değişimleri devreye almak için de bir fırsat yaratmaktadır.

Uygulamanın ekran, rapor, menü gibi arayüz fonksiyonlarına, görsel özelliklerine, yazılım ve sistem isterlerinin ayrıntılarına odaklanmadan önce, kurumun iş yapısı, sorunları, iş ve BS hedefleri, kurum içi ve dışı süreç ve bilgi akışına bütünüyle bakılmış olacaktır.

Bu anlamda Rapid Sistem İş Modeli Analizi ve Tasarımı hem kurum üst düzey ve iş yöneticilerinin talep edeceği, hem de kurumsal müşterilerine bilgi sistem çözümleri sunan bilişim firmalarının çözümleri tasarlamada başvuracağı önemli bir yönetim danışmanlığı hizmeti olarak ön plana çıkmaktadır.

Comments are closed.

Rapid Sistem’den Duyurular

Novell Sentinel Log Manager Kampanyası

Çalışanlarınıza, müşterilerinize, ziyaretçilerinize internet erişimi sağlıyorsanız 5651 sayılı kanuna göre, devamı

Önerdiğimiz Firmalar

Firmamız çözümlerinde platform/marka bağımsızlığını ilke edinmiştir. Bu bağlamda mümkün olduğunca sektör lideri firmaların tamamı ile çalışmayı devamı