Bilgi Yönetimi

Yazı Tarihi : 25 Mart 2011, Kategori : Rapid Sistem - Güncel, Yazar : Administrator

Bilgi Yönetimi, bir organizasyondaki bireylerin iş hedeflerini gerçekleştirmek üzere birlikte çalışarak bilgiyi yaratma, paylaşma ve uygulamalarını sağlayan yöntemdir.

Her şirket bilgiyi yönetir. Günümüzün rekabetçi ortamında başarı ile başarısızlık arasındaki fark şirketin bilgisini pazarda ne kadar iyi yönetip artırabildiğindedir.

Etkin Bilgi Yönetimi ile doğru kişiye doğru zamanda doğru bilgiyi ulaştırarak karar verme sürecini optimize etmek hedeflenir

Değişen pazar koşulları Bilgi Yönetimi’ni vazgeçilmez hale getirmektedir. Maddi varlıkların yönetimi ve ölçülmesine yönelik Aktivite Bazlı Yönetim, Süreç Yönetimi gibi araçlar artık çağdaş organizasyonlar için farklılaştırıcı bir unsur olmaktan çıkmış, bir gereksinim haline gelmiştir.

Şirketler/Kurumlar müşteri memnuniyetini Bilgi Yönetimi ile yakalamaktadırlar.

Teknoloji bilginin akış hızını artırmakta, çalışanlar bilgiyi yönetebilmek, yönelimleri izleyerek fırsata dönüştürebilmek için farklı araçlara gereksinim duymaktadırlar.

Kurumunuzun bilgisayarlarında, dosyalarda, e-postalarında, çalışanların akıllarında ve deneyimlerinde, belki de post-it notlarında gereksinim duyduğunuz pek çok değerli bilginin bulunma olasılığı çok yüksektir. Bilginin bu kadar farklı ortamlarda saklanması, yeterince iyi değerlendirilememe olasılığını da aynı derecede yükseltecektir.

bt-db olarak, bu bilgileri ‘kurumsal bilgi birikimi’ haline nasıl getirir, şirkete en fazla katma değer sağlayacak şekilde nasıl değerlendirebiliriz? Sorularına cevap bulmayı; bilgi Yönetimi araçlarının Kurumun bilgi gereksinimlerine göre değişik kombinasyonlarda kullanılmasıyla en uygun çözümü oluşturmayı amaçlıyoruz.

Kurum içi bilgi paylaşım kültürünün yaratılması ve motivasyon ortamını destekleyen girişimler, Bilgi Yönetimi programının anlaşılması, uygulanması ve sürdürülmesi için en önemli bileşenlerdir.

Bilgi Yönetimi projelerinde kavramsal ve teknolojik tasarımın yanısıra bilgi bazlı çalışan kurum kültürünü oluşturmak üzere yanınızdayız. Çalışanlarınızın değişim konusunda bilinçlenmelerini sağlamak, değişimin başarıyla uygulanması için gerekli yetenekleri ve motivasyonu kazandırmak konularında da size yardımcı olmaktayız.

Tagged with:  

Bir Cevap Yazın

Rapid Sistem’den Duyurular

Novell Sentinel Log Manager Kampanyası

Çalışanlarınıza, müşterilerinize, ziyaretçilerinize internet erişimi sağlıyorsanız 5651 sayılı kanuna göre, devamı

Önerdiğimiz Firmalar

Firmamız çözümlerinde platform/marka bağımsızlığını ilke edinmiştir. Bu bağlamda mümkün olduğunca sektör lideri firmaların tamamı ile çalışmayı devamı