Süreç Yönetimi ve Liderlik

Yazı Tarihi : 24 Mart 2011, Kategori : Rapid Sistem - Güncel, Yazar : Administrator

Lider ve yönetici konumundaki kişilerin gerçekleştirdikleri işlevler ve sâhip oldukları özellikler birbirinden farklıdır. Bunun için liderlik ve yöneticilik, birbirinin alternatifi değil, birbirlerinin ‘tamamlayıcısı’ olarak görülmeli ve söz konusu kavramlar bu bakış açısıyla açıklanmaya çalışılmalıdır.

Günümüz şartlarında başarı elde edebilmek için lider ve yöneticilik rollerinin her ikisine de ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.

Yöneticilik temel olarak ‘gelişme’yi dikkate alır. Liderliğin odağında ise ‘geçmiş-şimdi-gelecek ekseninde süreç yönetimi ve kontrollü değişim’ yer alır.

Bir yöneticinin ‘organizasyonun gelişimini sağlamak’ için yapması gerekenler bundan tam doksan yıl önce Henry Fayol tarafından;

  • Planlama
  • Örgütleme
  • Uygulama
  • Koordinasyon
  • Kontrol olarak tanımlanmıştır.

Bu fonksiyonların günümüzde de geçerliliğini koruduğunu söyleyenler çoğunluktadır. Bu durumda yönetici, ‘önceden belirlenmiş standart usuller içinde’ sistemin ilerlemesi için çalışır. Oysa bir lider, yönetim fonksiyonlarının ötesinde bir süreç yaklaşımı içinde ileri bakış, bütünleşme ve değerlendirme fonksiyonlarına da sâhip olmalıdır.

Lider açısından bunun dışında kalan tüm fonksiyonlar alt fonksiyonlardır. Örneğin, yönetimde önemli olan ‘koordinasyon’un yerini liderlikte ‘bütünleşme’ almıştır.

Neden? Çünkü, yaşamda hiçbir şey tek başına özerk değildir. Özerk nesneler yerine, belli bir bütünlük içinde hareket eden parçalar vardır. Elbette yönetici için, koordinasyon bir temel fonksiyon olarak kullanılmaya devam edecektir.

Lider ‘dışarı’ya, yönetici ‘içeri’ye bakar. İkisi de içeriye bakarsa, organizasyon patinaj yapar.

Biliyorsunuz ‘duran saat’ günde iki kez doğru zamanı gösterirken ‘yanlış işleyen bir saat’ hiçbir zaman doğru zamanı göstermez.

Bilginin önemi onu liderlik için gerek şart haline getirmiştir. Bununla birlikte bilgi yalnız başına yeter şart değildir. Bir kişi uzmanlık alanında üst düzey bilgi sahibi olmasına rağmen lider olarak kabul edilmeyebilir.

Liderlik için bilgiden çok daha fazlası gerekir. İyi bir lider yön verir, örnek olur, tehlike ve zorlukları eşit düzeyde paylaşır ve astlarının gönüllü desteğini kazanır.

Bilgi Çağı, beklentilere cevap verebilmek için yola çıkan liderlerin sonuca daha hızlı gidebilmesine imkân verebilmektedir. Bunun yanında liderin yaptığı hatalar, eskisine göre etkisini daha hızlı göstermekte ve daha fazla kayba yol açmaktadır. Özellikle içinde yaşadığımız Bilgi Çağında harekat alanı çok boyutlu hale gelmiş ve simetrik tehditler yanında asimetrik tehdit ve yaklaşımlar da ön plana çıkmıştır.

Bu gelişmelerin sonucunda planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrolden oluşan klâsik yönetim fonksiyonları başarı için yeterli olmamaktadır. Bu ortamda ayakta kalabilmek için daha etkin liderlik gereklidir.

Bunun için de daha fazla değişkenin dikkate alınmasına, disiplinler arası etkileşimin olmasına ve bu çok boyutlu yaklaşımların dengede tutulabilmesine ihtiyaç vardır.

Bu bağlamda BT-DB olarak Süreç Yönetimi bakışımız, mümkün olan her açıdan Kurumu incelemekle başlıyor. Mevcut durumun modelini oluşturup, sistem ve insan entagrasyonunu planlayarak devam ediyoruz.

Gerekli değişiklikleri sisteme aktararak oluşturulan çözümü simüle ederek çözümün uygulanabilirliğine bakıyoruz. Kendimizi güvende hissettikten sonra da canlı kullanıma alıyoruz.
Süreç Yönetimi yaşam döngüsü boyunca da müşterimizin yanında yer almaya devam ediyoruz.

Bir Cevap Yazın

Rapid Sistem’den Duyurular

Novell Sentinel Log Manager Kampanyası

Çalışanlarınıza, müşterilerinize, ziyaretçilerinize internet erişimi sağlıyorsanız 5651 sayılı kanuna göre, devamı

Önerdiğimiz Firmalar

Firmamız çözümlerinde platform/marka bağımsızlığını ilke edinmiştir. Bu bağlamda mümkün olduğunca sektör lideri firmaların tamamı ile çalışmayı devamı